Gdzie jesteś: Str. gł. » Info » Harmonogram

Harmonogram

Realizacja inwestycji podzielona została na etapy. Cztery budynki nr 1, 2, 6 i 7 tworzą pierwszy etap inwestycji, który będzie mógł być oddany do użytku niezależnie od terminu odbioru pozostałych domów.

Poszczególne budynki realizowane będą w systemie Build to Suit tj. w sposób dostosowany dla indywidualnych potrzeb danego odbiorcy.

Termin realizacji zgodny z umową z Nabywcą.